czerwiec 22, 2018

Rejestracja

Proces rejestracji

  1. Wypełnij Formularz rejestracyjny
  2. Uiścij opłatę zjazdową 100, – PLN (25,- €) na konto: 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752 z dopiskiem „„udział w Studenckiej Konferencji Ortopedycznej”

Od dnia 10/10/2018 można się wyłączenie rejestrować jako zwykły uczestnik.

Streszczenia będą rozpatrywane indywidualne i należy je nadsyłać bezpośrednio do członków komitetu naukowego poprzez email: streszczenia@isoc.orthopedics.pl

Ostateczny termin nadsyłania streszczenia został przedłużony do 10/10/2018. Streszczenia powinny zostać przygotowane według kryteriów ustalonych na stronie internetowej. Potwierdzenie zakwalifikowania streszczeń i typ prezentacji (ustna/plakatowa) nastąpi po prawidłowym wypełnieniu formularzu rejestracyjnego i nadesłaniu streszczenia.

Trzy najlepsze prezentacje (wyłącznie w języku angielskim) będą nagrodzone trzyletnim członkostwem w SICOT, ufundowanym przez Przewodniczącego Konferencji.

Prawidłowo wypełnione w Formularz rejestracyjnym dane są niezbędne do przygotowania certyfikatów oraz zaplanowania zakwaterowania dla uczestników.
Opłata Konferencyjna obejmująca wszystkie wydarzenia towarzyszące (bez zakwaterowania) – 100,- PLN (25,- €).

Istnieje możliwość rejestracji jako zwykły uczestnik zjazdu bez konieczności zgłaszania pracy do prelekcji ustnej bądź sesji plakatowej. Należy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu rejestracyjnym.